BANNER2

– Hdpe 100 boruların kullanım alanları olarak bizlere geniş bir yelpaze sunmaktadır.
– Özellik Hdpe 100 borular İçme suyu boru hatları , gaz boru hatları olmak üzere aşada diğer kullanım alanları belirtilmiştir.
– Hdpe 100 Kullanım Alanları
– Başınçlı Sulama Boru Hatları
– Gaz Boru Hatları
– Ana Şebeke Bağlantı Uygulamalarında Hpde 100 Boru Kullanımı
– Başınçlı Hava Hatları
– Deterjan İletim Hatları
– Balık Çiftliği Uygulamaları
– Deniz Deşarj Uygulamaları
– Hdpe 100 Boru kullanım alanlarından başlıcalarıdır.